PREDSTAVITEV IN ZGODOVINA
Začetki samostojnega podjetništva Albin Leskovšek s.p. segajo v leto 1978. Pod sedanjim imenom GAAL, GRADNJE LESKOVŠEK Albin Leskovšek s.p. posluje družba od konca leta 2009 dalje.

Sprva je družba pretežni del prihodkov ustvarjala s storitvami prevozov tovora in v manjšem obsegu z gradbenimi storitvami. Z leti delovanja smo vse bolj krepili opremljenost z gradbeno mehanizacijo kar nam je omogočalo pridobitev večjega obsega gradbenih storitev. Te sedaj prinašajo glavni vir prihodkov.

Od začetnih podizvajalskih del smo prerasli v kvalitetnega prepoznavnega samostojnega izvajalca gradbenih del na večjih in bolj zahtevnih objektih nizke gradnje.

Specializirani smo za opravljanje raznih sanacij plazov in usadov, izgradnjo in rekonstrukcijo cest, pločnikov, kolesarskih stez, ureditve parkirnih mest, urejanje okolic.
Pri sami izvedbi storitev podjetje opravi vsa dela s svojo gradbeno mehanizacijo.

Hitri kontakt
GAAL gradnje d.o.o.
Sela 1
3254 Podčetrtek
info@gaal-gradnje.si
(031) 349 497 - Andrej Leskovšek